ป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง กับ อาหารหัวใจวาย ด้วย ” กล้วยและอโวคาโด้ “

โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Alabama at Birmingham ในสหรัฐอเมริกาทำการทดลองกับหนูด้วยการให้อาหารที่มีไขมันสูง และให้โปแตสเซียมในปริมาณที่แตกต่างกันไล่จากน้อยไปหามาก ผลปรากฏว่า หนูทอดลองที่ได้รับโปแตสเซียมในปริมาณน้อยมีเส้นเลือดที่ค่อนข้างอุดตัน ขณะที่หนูที่ได้รับโปแตสเซียมในปริมาณมากกลับมีการไหลเวียนโลหิตได้ดีกว่า

ทั้งนี้ เมื่อคนเราอายุมากขึ้น หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจก็เสื่อมสภาพตามอายุไปด้วย จึงทำให้มีโอกาสเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบได้ ซึ่งเป็นสาเหตุที่นำไปสู่อาการหัวใจวาย และโรคหลอดเลือดสมอง

อย่างไรก็ตาม หากได้รับแร่ธาตุโปแตสเซียมในปริมาณที่เหมาะสมหรือเพียงพอ ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ลงได้ ซึ่งกล้วย และอะโวคาโด ก็แต่ล้วนเป็นผลไม้อุดมไปด้วยโปแตสเซียมในปริมาณสูง