ผลวิจัยเผย…การอ่านหนังสือเป็นประจำทำให้อายุยืน !

มหาวิทยาลัยเยลได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการอ่านหนังสือกับอายุขัยของคนเรา เนื่องจากมีงานวิจัยก่อน ๆ รายงานว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบนิ่งเฉย เช่น การดูโทรทัศน์ มีความเสี่ยงทำให้เสียชีวิตได้สูง แต่การอ่านหนังสือที่มุมมองกว้างและลึกกว่าทำให้สมองต้องทำความเข้าใจ ได้ทำงาน และคิดวิเคราะห์มากขึ้น ซึ่งอาจจะนำไปสู่การทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้นได้

ผู้วิจัยเลยไปศึกษาและติดตามข้อมูลจากชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป แบบหลากหลายเพศ หลากหลายอาชีพ หลากหลายการศึกษา และหลากหลายฐานะ เป็นจำนวน 3,635 คน ในระยะเวลาถึง 12 ปี โดยแบ่งข้อมูลออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มคนที่ไม่อ่านหนังสือเลย กลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่เกินสามชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์ และกลุ่มคนที่อ่านหนังสือมากกว่าสามชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์

โดยจากการศึกษาพบว่า คนที่อ่านหนังสือเป็นประจำมีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าคนที่ไม่อ่านหนังสือ โดยกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่เกินสามชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตลดลง 17% ส่วนคนที่อ่านหนังสือมากกว่าสามชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตลดลงถึง 23% เลยด้วย ซึ่งหนังสือที่อ่านในที่นี้จะเป็นหนังสือที่เป็นเล่ม ๆ เป็นเนื้อเรื่องต่อกัน เพราะพบว่าหนังสือแบบนี้ทำให้ผู้อ่านได้ใช้สมองและสมาธิอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะอ่านจบ ต่างจากพวกหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ซึ่งก็จะช่วยกระตุ้นสมองส่วนความคิดความอ่าน และการอ่านหนังสือที่เป็นเรื่องราวยังเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่านได้ดี ฉะนั้นจึงเปรียบเสมือนว่าการอ่านหนังสือช่วยกระตุ้นทั้งการทำงานของสมองและช่วยกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกได้พร้อม ๆ กัน

นอกจากนี้ทางผู้วิจัยยังต้องการทราบด้วยว่า การอ่านหนังสือจะสามารถทำให้ผู้คนมีชีวิตยืนยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ จึงได้ทำการทดสอบความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ตอนเริ่มเก็บข้อมูลเพื่อมาเปรียบเทียบกับผลทดสอบ 3 ปีหลังจากนั้น ซึ่งผลก็ออกมาในแนวทางที่ดีด้วย

และจากผลวิจัยข้างต้นก็น่าจะเป็นผลดีกับคนไทยอยู่ไม่น้อย เพราะ World Culture Index ได้รายงานว่าไทยติดอันดับสองของประเทศที่อ่านหนังสือเยอะ ซึ่งมากกว่าประเทศอเมริกาเอง และเป็นรองแค่เพียงอินเดียเท่านั้น

ผู้วิจัยได้สรุปไว้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีจะใช้เวลาไปกับการดูโทรทัศน์เกือบ 4 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งหากเปลี่ยนเอาเวลาตรงนั้นมาอ่านหนังสือแทน จะสามารถช่วยให้มีอายุยืนยาวกว่านี้ได้ ส่วนสำหรับคนที่ชอบอ่านพวกหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ผู้วิจัยแนะว่าควรเปลี่ยนมาอ่านหนังสือเป็นเล่ม ๆ แทนจะดีกว่า เพราะการอ่านหนังสือเป็นเล่ม ๆ ช่วยให้เราได้ใช้สมองมากกว่าพวกนิตยสารนั่นเอง

แต่หากคุณเป็นกลุ่มคนที่เน้นอ่านพวกหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารก็ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะ เพราะผลการวิจัยข้อมูลยังพบว่า ผู้ที่อ่านหนังสือเหล่านี้ก็มีแนวโน้มการเสียชีวิตที่ลดลงเหมือนกัน คือจะลดลงประมาณ 11% ในกรณีที่อ่านหนังสือได้มากกว่า 7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งก็ถือว่าดีกว่ากลุ่มคนที่ไม่อ่านหนังสือเลยนะคะ

และในอนาคตยังเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการวิจัยที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับความหลายหลายของประเภทหนังสือที่อ่าน อย่างเช่น หนังสือแนวนวนิยายกับหนังสือแนวสารคดี ซึ่งก็ต้องรอติดตามต่อไป