คาเฟอีนไม่ได้มีอยู่แต่ในชาและกาแฟ.. แต่ยังมีอยู่ในขนมที่เด็กๆชอบ เสี่ยงทำเด็กสมาธิสั้น !!


” ใครจะคิดว่าคาเฟอีนมีแต่ในเครื่องดื่มชาและกาแฟ ต้องรีบเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วค่ะ ผศ.ปรัญรัชต์ ธนวิยุทธ์ภัคดี นักวิชาการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่า แท้จริงแล้ว ในน้ำอัดลม คุ้กกี้ เค้ก ลูกอม นม ช็อกโกแลต รวมทั้งไอศครีม ซึ่งล้วนแต่เป็นขนมที่เด็กๆชื่นชอบ ต่างก็มีคาเฟอีนผสมอยู่เช่นกัน ซึ่งคาเฟอีนเป็นสารที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและมีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการรวมถึงพัฒนาการของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโต นับเป็นเรื่องที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากบริโภคติดต่อกันเป็นเวลานาน จึงอาจส่งผลให้เด็กมีปัญหาความจำ สมาธิสั้น และสติปัญญาถดถอยได้ ”

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็ก พ่อแม่ควรดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับการเลือกบริโภคขนมและลูกอม ตลอดจนคำนึงถึงปริมาณในการบริโภคขนมและลูกอมในแต่ละวันด้วย ควรปลูกฝังนิสัยให้เด็กๆ รักการกินผักผลไม้และอาหารที่ประโยชน์เพื่อที่จะช่วยรักษษสุขภาพเค้าให้อยู่ไปนานๆ