10 อาหาร ที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยง


หลักสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง คือ ควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่เสมอ ไม่ให้ร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไป เพราะเสี่ยงทำให้ไตวายและนำมาซึ่งเสียชีวิต
สาเหตุที่สำคัญของความดันโลหิตสูงคือโซเดียม
โซเดียมเป็นหนึ่งในเกลือแร่สำคัญของร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมความสมดุลของเกลือแร่ การกระจายตัวของน้ำในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ควบคุมสมดุลของกรด-ด่าง ควบคุมการเต้นของหัวใจและชีพจร มีผลต่อความดันโลหิตและการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ร่างกายของเราจะได้รับโซเดียมจากอาหาร เกลือที่ใช้ปรุงรสหรือถนอมอาหาร เช่น น้ำปลา กะปิ นอกจากนี้ โซเดียมแอบแฝงอยู่ในอาหารรูปแบบอื่นแต่ไม่มีรสชาติเค็ม เช่น ผงชูรส ผงฟู เป็นต้น

อาหารที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควรหลีกเลี่ยง
1. เกลือ การบริโภคเกลือเพียง 5 กรัมก็เทียบเท่ากับปริมาณโซเดียมที่ต้องได้รับต่อวันแล้ว ซึ่งกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเอาไว้อยู่ที่ 2,400 มิลลิกรัมต่อวัน
2. อาหารแปรรูปต่างๆ เช่น แฮม เบคอน ไส้กรอก เพราะเป็นอาหารที่ต้องผ่านกรรมวิธีการแปรรูปแต่งรสชาติ ซึ่งกรรมวิธีเหล่านี้มีเกลือเป็นส่วนประกอบเสียเป็นส่วนใหญ่
3. อาหารแช่แข็ง อาหารแช่แข็งต่างๆ จำเป็นจะต้องใส่เกลือมากกว่าอาหารที่ทำร้อนๆ เพื่อให้อาหารอยู่ได้นานขึ้น
4. อาหารหมักดอง ใช้เกลือเป็นส่วนผสมในปริมาณสูง เพราะเกลือนั้นช่วยทำให้อาหารอยู่ได้นานขึ้น
5. น้ำตาล การกินน้ำตาลมากๆ ทำให้กลายเป็นโรคอ้วน อันเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง
6. กาแฟ มีคาเฟอีนที่ไม่ดีต่อผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
7. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8. ขนมปัง มีส่วนผสมของโซเดียมอยู่ในเบคกิ้งโซดา ซึ่งขนมปังจะต้องใช้เบคกิ้งโซดาในการช่วยทำให้ขนมปังฟูขึ้น
9. อาหารเช้าซีเรียล
10. น้ำผลไม้บรรจุกล่อง มีส่วนผสมของโซเดียมสูงเช่นกัน รวมถึงน้ำตาลด้วย

แนะนำให้ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเคร่งครัดเรื่องการกินเป็นอย่างมาก และสำหรับบุคคลที่ความดันปกติแนะให้ตรวจวัดความดันทุก 2 ปี สำหรับค่าความดันนั้น ความดันโลหิต 120/80-139/89 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าความดันโลหิตปกติ ความดันโลหิต 100/60 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าความดันโลหิตต่ำ ความดันโลหิตตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป ถือว่าความดันโลหิตสูง อย่าลืมใส่ใจสุขภาพกันนคะ